Sözlü anlatım geleneğine daha çok mecbur bırakılmış Anadolu Kızılbaş Edebiyatı, özünü yaşadığı topraklar üzerindeki halktan alır.


Anadolu halkının yapı taşlarını oluşturan kültür kollarından biri de “Anadolu- Kızılbaş” edebiyatıdır.


Anadolu’da, asırlardır hüküm sürmüş nice uygarlıklara ve inançlara rağmen, Anadolu Kızılbaş kültürü ve inancı öncelikle kendini varedebilmiş, koruyabilmiş ve bugünlere kadar getirebilmiştir.


Bunca katliamlara ve asimilasyon çalışmalarına rağmen, inatla varlığını sürdüren Anadolu Kızılbaşlığı; deyişleri, duaları, taşlamaları, ağıtları ile bizler için birer yol gösterici kaynaktır.


Asırlardır bedel verme pahasına da olsa bu kültürü-inancı bugünlere getirenlerin anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.Sevgi, saygı ve hoşgörünün ortak yaşamımızın güzelliği olması umudu ile…